Pro média

SOVAK ČR pořádá pro novináře ve svých prostorách, ale i v místech konání významných akcí, jakými jsou konference Provoz vodovodů a kanalizací, či Světový den vody, tiskové konference.

Proběhla rovněž speciální výjezdní setkání pro novináře spojená s exkurzí.

Během roku vydává také k aktuálním vodohospodářským tématům stanoviska a tiskové zprávy.

Fotografie z akcí naleznete ve Fotogalerii.