Pro média

SOVAK ČR pořádá pro novináře ve svých prostorách, ale i v místech konání významných akcí, jakými jsou konference Provoz vodovodů a kanalizací, či Světový den vody, tiskové konference.

Foto ředitele Ing. Viléma Žáka ke stažení zde.

Tisková konference Posezení nad vodou proběhla 29. 1. 2020 v prostorách SOVAK ČR na téma Výše plateb za vodné a stočné v roce 2020. Materiály: Prezentace Vodné a stočné v roce 2020 a Tisková zpráva V roce 2020 se průměrná výše plateb za vodné a stočné navýší o inflaci.


Proběhla rovněž speciální výjezdní setkání pro novináře spojená s exkurzí.

Během roku vydává také k aktuálním vodohospodářským tématům stanoviska a tiskové zprávy.

Fotografie z akcí naleznete ve Fotogalerii