Pro média

SOVAK ČR pořádá pro novináře ve svých prostorách, ale i v místech konání významných akcí, jakými jsou konference Provoz vodovodů a kanalizací, či Světový den vody, tiskové konference.

Foto ředitele Ing. Viléma Žáka ke stažení zde.

Dne 1. února 2021 proběhla online tisková konference SOVAK ČR na téma Dopad SARS – CoV 2 na obor vodárenství. Více viz tisková zpráva zde.

Při příležitosti Světového dne vody proběhla online tisková konference z Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze, kde prezentovali zástupci MZe (Ing. Aleš Kendík) , SVH ČR (RNDr. Petr Kubala), SOVAK ČR (Ing. Vilém Žák) a CzWA (doc. Ing. David Stránský, Ph.D.).  Prezentace z tiskové konference jsou k dispozici na následujících odkazech – prezentace MZe – Ministerstvo zemědělství k zajištění dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v České republiceSVH ČR – Světový den vody 2021 „Valuing Water“SOVAK ČR – Světový den vody 2021 „Hodnota vody“CzWA – 22. březen SVĚTOVÝ DEN VODY. Více viz tisková zpráva zde.

Dne 1. února 2021 proběhla online tisková konference SOVAK ČR na téma Dopad SARS – CoV 2 na obor vodárenství. Více viz tisková zpráva zde.

Při příležitosti webkonference konané ve dnech 3., 5. a 10. 11. byly vydány tiskové zprávy Proběhla první část webkonference Provoz vodovodů a kanalizacíRecyklovaná voda a další zajímavá témata v druhé části webkonference Odpadní voda a Pitná voda ve světle evropské legislativy i v příkladu dobré praxe českého vodárenství v třetí části webkonference Pitná voda,

Tisková konference Posezení nad vodou proběhla 29. 1. 2020 v prostorách SOVAK ČR na téma Výše plateb za vodné a stočné v roce 2020. Materiály: Prezentace Vodné a stočné v roce 2020 a Tisková zpráva V roce 2020 se průměrná výše plateb za vodné a stočné navýší o inflaci.


Proběhla rovněž speciální výjezdní setkání pro novináře spojená s exkurzí.

Během roku vydává také k aktuálním vodohospodářským tématům stanoviska a tiskové zprávy.

Fotografie z akcí naleznete ve Fotogalerii