Monitoring v městském odvodnění - část I. - Dešťové srážky

Monitoring v městském odvodnění - část I. - Dešťové srážky
Rok vydání
2012
Autor
komise metrologie SOVAK ČR
Cena
110.00 Kč – (včetně DPH)
Publikace shrnuje dostupné informace o měření srážek pro účely městského odvodnění s cílem sjednocení postupů a metod měření.

Publikace shrnuje dostupné informace o měření srážek pro účely městského odvodnění s cílem sjednocení postupů a metod měření. Z obsahu: v první části publikace je popis základních úloh městského odvodnění s definováním požadavků na srážková data, včetně typů srážkoměrů a měření srážek pomocí meteorologických radarů. V další části publikace je popsán způsob propojení jednotlivých měřících míst včetně sběru dat, jejich kontroly, vyhodnocení a archivace. 

Fakturační údaje
Dodací údaje
Kontaktní údaje
Způsob odběru
Způsob platby

Vyplněním formuláře beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů SOVAK ČR.