Příručka provozovatele úpravny pitné vody

Příručka provozovatele úpravny pitné vody
Rok vydání
2012
Autor
kolektiv odborníků
Cena
330.00 Kč – (včetně DPH)
2. vydání, 210 x 297 mm, 264 stran

Teoretické základy hydrauliky, hydrochemie, hydrobiologie a radiologie, technologické procesy při úpravě povrchových a podzemních vod, objekty pro jímání podzemní vody, stavební části a technologické vybavení ÚV včetně kalové koncovky, provozování, obsluha a řízení procesů, měření a měřidla průtoků používaných médií, kontrolní mechanismy jakosti jednotlivých stupňů a výsledného produktu, monitoring regulace a dispečink, provozní dokumentace a evidence, ekonomika ÚV, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, právní předpisy. V přílohách jsou uvedeny vzory provozních řádů, zobrazení mikroorganismů a mnoho dalších ilustrací, vzory kalkulace vodného, přehled technických norem a přehled literatury.