Příručka provozovatele vodovodní sítě

Příručka provozovatele vodovodní sítě
Rok vydání
2003
Autor
kolektiv odborníků pod vedením Ing. Josefa Nováka.
Cena
220.00 Kč – (včetně DPH)
1. vydání, 210 x 297 mm, 151 stran

Koncepce zásobování spotřebišť vodou, spotřeba vody, rozvodné sítě, trubní materiály, armatury, vodoměry, jímání vody, objekty na síti, přípojky, čerpadla a čerpací stanice, ochrana potrubí, výstavba, opravy a rekonstrukce vodovodních sítí, dokumentace a evidence, provozní činnosti, kontrolní činnost, ztráty vody, investiční výstavba, právní předpisy, účetnictví a ceny vody, BOZP PO a komunikace s odběrateli. V přílohách jsou uvedeny vzory výkresů, formulářů výkazů a bohatý přehled literatury.