Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích
Rok vydání
2013
Autor
kolektiv autorů
Cena
385.00 Kč – (včetně DPH)
3. vydání, 200 x 230 mm, 696 stran v 22 sešitech v deskách s kroužkovou mechanikou

Třetí přepracované a aktualizované vydání sborníku je důležitým pomocníkem při zajišťování náročných úkolů bezpečnosti práce v organizacích vodovodů a kanalizací. Nezbytná pomůcka a návod pro každého, kdo se zabývá touto problematikou.

Ve sborníku je uveden seznam platných předpisů a přehled literatury. Sborník zpracoval kolektiv autorů z Odborné skupiny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Publikace je vydána formou desek s kroužkovou mechanikou. Každá kapitola je tvořena samostatným sešitem, čímž je usnadněna budoucí aktualizace.

Společná ustanovení 2007, Všeobecná část, Vodárenství, Kanalizace a ČOV, Stavebně montážní činnost 2007, Stroje, zařízení a nářadí, Vyhrazená technická zařízení a zařízení související, Skladové hospodářství, Doprava, Laboratoře, První pomoc, Právní předpisy BOZP vztahující se k práci se Sborníkem 2015, Dokumenty skladového hospodářství, Směrnice pro zemní práce, Lékařské prohlídky, Směrnice systém bezpečné práce, práce s motorovou pilou a práce s křovinořezy a sekačkami, Směrnice pro plnění povinnosti dle zákona o prevenci závažných havárií, Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při ochraně v prostředí s nebezpečím výbuchu, Projektování, územní a stavební řízení, provádění staveb, Vyhrazená technická zařízení, zdvihací zařízení, Metodika pro zpracování pracovních postupů, Údržba zeleně.

Fakturační údaje
Dodací údaje
Kontaktní údaje
Způsob odběru
Způsob platby

Vyplněním formuláře beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů SOVAK ČR.