Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky
Rok vydání
2011
Autor
Iva Čiháková, Jiří Kubeš a kolektiv
Cena
220.00 Kč – (včetně DPH)
1. vydání, 160 x 240 mm, 88 stran

Metodická příručka zahrnuje základní požadavky legislativy a technických norem na výstavbu vodovodních přípojek. Je určena především pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury, obce, provozovatele, stavebníky a potencionální odběratele.

Základní právní předpisy dotýkající se požadavků na výstavbu, údržbu a opravy vodovodních přípojek, podmínky pro návrh a dimenzování vodovodních přípojek včetně povolení a realizace staveb dle platné legislativy, měření odběru vody, materiál vodovodních přípojek a kontrola stavu těsnosti přípojek. V přílohách jsou vzorová schéma jednotlivých přípojek, vzorový řez vodovodní přípojkou, vzory napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, vzor žádosti o zřízení vodovodní přípojky, vzor protokolu o výměně vodoměru a další.