Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací

Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací
Rok vydání
2008
Autor
kolektiv odborníků
Cena
220.00 Kč – (včetně DPH)
Nezbytná pomůcka a návod pro každého, kdo se zabývá touto problematikou.

Zásady přístupu k rozhodování o způsobu sanace vodovodních a kanalizačních řadů a k přípravě projektů s použitím bezvýkopových technologií; průzkumy horninového prostředí, diagnostika a inspekce potrubí; klasifikace bezvýkopových technologií; výběr optimální varianty bezvýkopové technologie; hygienická rizika a podmínky pro aplikace bezvýkopových technologií; bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, nakládání s azbestem; zkušenosti provozovatelů a vlastníků VaK při použití BT; přehled  technických norem; firmy podnikající v oboru bezvýkopových technologií v ČR.

Fakturační údaje
Dodací údaje
Kontaktní údaje
Způsob odběru
Způsob platby

Vyplněním formuláře beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů SOVAK ČR.