Redakce a redakční rada

Ing. Ivana Weinzettlová Jungová,
redaktorka 
tel.: 221 082 661, 727 915 184
e-mail: jungova@sovak.czredakce@sovak.cz

Předseda redakční rady

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA

 

Místopředseda redakční rady

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 

 

Členové redakční rady

Ing. Ladislav Bartoš, Ph.D.
prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.
Ing. Miroslav Dundálek
Ing. Karel Frank
Ing. Milan Hruša
Mgr. Jiří Hruška
Ing. Radka Hušková
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
Ing. Jakub Kovařík
Ing. Jan Kretek
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
JUDr. Josef Nepovím
Ing. Jiří Novák
Ing. Jan Plechatý
RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Ing. Josef Reidinger
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA
Ing. Petr Šváb, MSc.
Ing. Bohdana Tláskalová
Ing. Filip Wanner, Ph.D.