Redakce a redakční rada

Redakce časopisu Sovak
tel.: +420 221 082 628
redakce@sovak.cz

Mgr. Radka Hrdinová,
šéfredaktorka 
tel.: 601 374 720
hrdinova@sovak.cz

Ing. Ivana Weinzettlová Jungová,
redaktorka 
tel.: 727 915 184
e-mail: jungova@sovak.cz

Předseda redakční rady

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA

 

Místopředseda redakční rady

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 

 

Členové redakční rady

Ing. Ladislav Bartoš, Ph.D.
Ing. Karel Frank
Ing. Milan Hruša
Ing. Radka Hušková
Ing. Jakub Kovařík
Ing. Jan Kretek
JUDr. Josef Nepovím
Ing. Jiří Novák
Ing. Jan Plechatý
RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Ing. Josef Reidinger
Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA
Ing. Petr Šváb, MSc.
Ing. Bohdana Tláskalová
Ing. Filip Wanner, Ph.D.