Redakční rada

Ing. Bohdan Soukup, Ph. D., MBA – předseda
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl – místopředseda
Ing. Ladislav Bartoš, Ph. D.
Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.
Ing. Miroslav Dundálek
Ing. Karel Frank
Mgr. Jiří Hruška
Ing. Radka Hušková
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA
Ing. Miloslava Melounová
JUDr. Josef Nepovím
Ing. Jiří Novák
Ing. Jan Plechatý
RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Ing. Josef Reidinger
Ing. Jan Sedláček
Ing. Petr Šváb, MSc.
Ing. Bohdana Tláskalová