Ředitel

 

Ing. VLASÁK Oldřich
ředitel a člen představenstva
tel.: 221 082 207
mobil: 603 769 589
e-mail: sovak@sovak.cz

 

Životopis:

Narozen 26. listopadu 1955 v Hradci Králové. Vystudoval Strojní fakultu ČVUT v Praze. Nejprve pracoval ve Výzkumném ústavu potravinářském a chladící techniky Hradec Králové jako výzkumný pracovník, poté v Kovoprojektě Praha jako projektant a vedoucí ekologicko-energetického střediska. Od roku 1990 působil jako ředitel společnosti Marius Pedersen a BWM, následně jako ředitel East Bohemian Airport, a.s. Absolvoval několik odborných stáží ve Velké Británii, Německu, Dánsku a USA, byly mu přijaty tři patenty a 11 zlepšovacích návrhů. Zveřejnil mnoho článků a statí v odborných časopisech a spolupodílel se na vydání několika odborných publikací. V roce 1994 se stal členem Rady města Hradec Králové a v roce 1998 primátorem města, v roce 2002 byl opětovně zvolen primátorem, z této funkce odstoupil v roce 2004 po zvolení do Evropského parlamentu. Je zastupitelem města Hradec Králové. Byl místopředsedou Euroregionu Glacensis (1996–2000). V roce 2000 byl zvolen místopředsedou a o rok později předsedou Svazu měst a obcí ČR. Tuto funkci vykonával 11 let. V letech 2011–2014 působil jako místopředseda pro evropské záležitosti SMO ČR. Od roku 2000 do roku 2004 byl zástupcem ČR v Radě evropských municipalit a regionů (CEMR) a v Kongresu místních a regionálních orgánů (CLRAE) Rady Evropy. Od roku 2002 je výkonným prezidentem CEMR. V letech 2000–2004 byl také zástupcem ČR ve Výboru regionů EU, kam byl v roce 2014 znovuzvolen. Aktivně pracuje ve Výboru pro životní prostředí (ENVE) a Výboru pro regionální rozvoj (COTER). Do Evropského parlamentu byl zvolen v roce 2004. Zde působil i druhé volební období až do roku 2014. V lednu 2012 byl zvolen místopředsedou Evropského parlamentu. Tuto významnou funkci vykonával do konce svého funkčního období, tj. do konce roku 2014.

V roce 2010 byl zvolen předsedou Správní rady Univerzity Hradec Králové. Ve volbách roce 2016 byl zvolen do zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kde zastává funkci předsedy Výboru pro regionální rozvoj.  Od roku 2015 působí jako člen představenstva a ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s., se sídlem v Praze. Na jaře 2018 byl zvolen předsedou pracovní skupiny „vodárenství“ při Hospodářské komoře ČR a zástupcem HK ČR ve Výboru pro koordinaci regulace vodovodů a kanalizací. Ing. Oldřich Vlasák hovoří anglicky, rusky a částečně německy. Je ženatý, má tři děti. K jeho zálibám patří sport (volejbal, cyklistika, lyžování), 15 let byl dobrovolným členem Horské služby.