Sdělení SOVAK ČR ke dni 23. 3. 2020

SOVAK ČR se v rámci zvládání pandemické situace dohodnul na krizové komunikaci s MZe, která spočívá v každodenním vzájemném informování o nejnovějších přijatých opatřeních Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a naopak o předávání informací od vodárenských firem sdružených v SOVAK ČR směrem k MZe a ÚKŠ.

Z důvodu koordinovaného postupu zasílejte svoje požadavky na pomoc ze strany MZe, nebo UKŠ uplatňovali prostřednictvím SOVAK ČR, a to buď na telefonních číslech:

+420 606 078 247 – Ing. Vilém Žák

+420 724 964 429 – Ing. Zuzana Jonová

+420 727 915 325 – Veronika Doudová

nebo e-mailem na adresu: sovak@sovak.cz


Děkujeme za pochopení i spolupráci

Ing. Oldřich Vlasák

ředitel a člen představenstva SOVAK ČR