Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru VaK