Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 – změna termínu

Datum konání
-
Adresa
Dessau
Typ akce
Zahraniční

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020 se uskuteční v novém termínu 7.–8. 10. 2021 pod názvem „Revitalizace vod a vodní režim v povodí Labe“.

Pořadatelé:

Středisko výzkumu životního prostředí H. Helmholtze (UFZ) ve spolupráci s Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL)

Obsahová náplň:

  • Revitalizace a renaturace vod
  • Ovlivnění/Obnova přirozené dynamiky vod
  • Retence vody v krajině
  • Klimatické podmínky a jejich vliv na doplňování zásob podzemních vod
  • Změny chemických a biologických složek jakosti vody
  • Vliv těžby hnědého uhlí na povrchové vody

Více informací na http://www.mgs2020.de.