Problematika předávání dat surové vody do databáze ČHMÚ v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb.