RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE

Datum konání
Adresa
Brno
Typ akce
Ostatní

Odkaz na informace k semináři: https://www.asio.cz/cz/re-flek-reflek-cyklace-recyklace-aneb-asio-dava-re

Nedostatek vody a zpřísnění legislativy, co se týká vyvážení odpadních vod na komunální ČOV, bude nutit investory vodu použít vícekrát. Seminář se dotkne jak legislativních, tak i technických témat s recyklací spojených. Technické a technologické otázky recyklace jsou předmětem řešení ASIO TECH i ASIO NEW.

Hlavní odborná témata:

  • (RE)cirkulační ekonomie
  • Legislativa a RE (odpadní vody podle zákona o odpadech)
  • Průmysl a (RE)cyklace odpadních vod – přehled technologií a vhodnost jejich využití
  • Bytové domy a (RE)cyklace šedých a odpadních vod
  • Úspory energie a rekuperace tepla

Program:

Úvod do (RE)cirkulační ekonomie – Ing. Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky

Co vše si máme představit pod pojmem cirkulární ekonomie v oblasti odpadů a recyklace odpadních vod. Co konkrétně to znamená pro komunál a pro průmysl, případně jak se mohou zapojit nepodnikající subjekty.

Legislativa a RE (odpadní vody podle zákona o odpadech) – Ing. Karel Plotěný, ASIO TECH, spol. s r.o.

V novém vodním zákoně bylo zrušeno ustanovení o „jiném nakládání“ a v zákoně o odpadech bylo naopak umožněno, aby se recyklace odpadních vod řídila tímto zákonem. Příspěvek si dává za cíl zmapovat současný stav uplatnění těchto změn v praxi a dotkne se i dalších nových úprav v zákoně o vodách.

Průmysl a (RE)cyklace odpadních vod – přehled technologií a vhodnost jejich využití – Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Michal Šubrt, ASIO TECH, spol. s r.o.

Nedostatek vody a změny v zákoně o vodách budou nutit investory, aby řešili recyklaci použité vody přímo u zdroje. Příspěvek poskytne přehled technologií, jejich předností a nedostatků a cenové relace za recyklaci odpadních vod při použití jednotlivých technologií.

Bytové domy a (RE)cyklace šedých a odpadních vod – Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek, ASIO NEW, spol. s r.o.

V příspěvku budou zmíněny nejnovější informace z této oblasti – Evropská norma, stanovisko SZU, zkušenosti z projektování a dodávek. Dále budou zmíněny i ekonomické údaje k rozhodování se o vhodnosti realizace na dané lokalitě.

(RE)kuperace tepla z odpadních vod – Ing. Jakub Raček, Ph.D., AdMaS Research Centre, Bc. Václav Kučera, ASIO NEW, spol. s r.o.

ASIO NEW je účastníkem výzkumného projektu v této oblasti. V příspěvku bude použita rešerše z přípravy projektu a výsledky studií proveditelnosti pro bytové domy. Dále budou prezentovány výsledky již realizovaných projektů a ekonomická návratnost rekuperace tepla z objektu občanské vybavenosti.

Úspory energie (RE) ovlivněním mikroklimatu (modrozelená infrastruktura – střechy, stěny, AS-TTE ROŠTY) – Ing. Ondřej Prax, ASIO NEW, spol. s r.o.

O novinkách z oblasti ovlivnění klimatu ve městech a interiéru bude příspěvek prezentující praktické možnosti (výrobky a projekty) ovlivnění mikroklimatu ve městech.