Regionální oslavy Světového dne vody

Datum konání
Adresa
Brno
Typ akce
Ostatní

Setkání odborné vodohospodářské veřejnosti

Pořadatel: sdružení RAPOS – Rada povodí Svratky, jejímiž členy jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Povodí Moravy, s.p., Vírský oblastní vodovod, s.m.o., a zástupci státních, municipiálních a regionálních institucí. 

Akce je pouze pro zvané.