Udržitelnost a ex-post monitoring vodohospodářských projektů v Operačním programu Životní prostředí

Datum konání
Adresa
Praha
Typ akce
Ostatní

Pořadatelé: Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí 

Seminář je určen zástupcům měst a obcí, zpracovatelům projektů obcí a odpovědným osobám za provozování vodovodů a kanalizací vodohospodářských projektů podpořených v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a 2014–2020. Odborníci Státního fondu životního prostředí ČR provedou úspěšné žadatele vodohospodářských projektů metodikou udržitelnosti a způsobem kontroly projektů po dobu jejich udržitelnosti v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Bližší informace k plánovaným seminářům zde