Seznam zpracovaných pracovních postupů

 Metodika pro zpracování pracovních postupů - Metodika byla rozeslána všem řádným členům

1. Servisní a údržbářské práce ve výškách nad volnou hladinou
2. Výměna vodoměrů
3. Vstupy do zásobníků sypkých hmot
4. Údržba zeleně
5. Práce na soustruhu
6. Práce na elektrických zařízeních nn.
7. Práce na vodní hladině
8. Čištění potrubí DN 2200
9. Montáž armatur
10. Čištění vtokových objektů na ČOV
11. Čištění dosazovacích (DOSA) / usazovacích nádrží (USA)
12. Deratizace kanalizace, dezinfekce
13. Práce malířské a natěračské
14. Monitorování kanalizačních sítí
15. Odečet vodoměrů
16. Odkalování vodovodních řadů
17. Trasování a vytyčování sítí
18. Zemní práce
19. Čištění stoky průlezné pomocí aparátu
20. Čištění stoky průlezné pomocí jeřábkového vozu nebo vrátku
21. Čištění stoky neprůlezné pomocí kornoutu a kartáče
22. Čistění stok vysokotlakými proplachovacími soupravami všech konstrukčních typů
23. Čištění lapáků na stokové síti ručně
24. Čištění horských vpustí, lapačů splavenin a uličních vpustí starších typů - ručně
25. Čištění uličních vpustí ručně
26. Čištění uličních vpustí pomocí jeřábkového vozu
27. Čištění povrchových kanalizačních zařízení
28. Čištění vírových regulátorů a vírových ventilů na stokové síti
29. Čištění nádrží, kanálů a jímek ČOV a ČS
30. Proplach stokové sítě změnou trasy průtoku odpadní vody
31. Opravy stokové sítě - stavební
32. Opravy povrchových kanalizačních zařízení
33. Revize odlehčovacích komor
34. Revize stokové sítě provozované i přejímané k provozování
35. Odstraňování ucpávek na kanalizačních přípojkách ručně ucpávkovým drátem
36. Čištění kanalizačních přípojek elektrickým čističem
37. Čištění zděných kanalizačních přípojek
38. Čištění dvorních vpustí ručně
39. Čerpání jímek sacím vozem
40. Vybírání lapačů tuků ručně
41. Dodatečné zřízení připojovacího místa na trubních a zděných stokách
42. Revize kanalizačních přípojek televizní kamerou
43. Provoz a údržba strojního zařízení ve stokách
44. Revize stokové sítě televizním inspekčním systémem
45. Měření na stokové síti
46. Odběr vzorků odpadních vod ve stokové síti
47. Čištění vodojemů
48. Oprava poruchy ve vozovce
49. Opravy poruch vodovodní sítě
50. Práce v armaturních, vodoměrných a monitorovacích šachticích na vodovodní sítě
51. Práce ve skladu
52. Manipulace a obsluha kovových tlakových lahví s plyny
53. Údržba dávkovacích čerpadel
54. Demontáž elektromotoru čerpadel
55. Svařování plastového potrubí
56. Údržba systémů dálkových přenosů