SOVAK ČR v EurEau

Zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 23.–24. ledna 2020

Dne 14. 5. 2020 proběhlo online zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 a podrobnosti z projednávání připravili Ing. Filip Wanner, Ph.D. a Ing. Marcela Zrubková, Ph.D. v článku pro časopis Sovak Zpráva z květnového zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2

Ve dnech 23.–24. ledna 2020 se uskutečnilo v irském Dublinu zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 a podrobnosti z projednávání přinesl v textu Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 v Irsku Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Archiv zpráv z EurEau 2015–2019 naleznete zde.

Aktivity SOVAK ČR v EurEau
Od roku 2006 je SOVAK ČR řádným členem EurEau. SOVAK ČR je v roce 2020 v představenstvu a odborných komisích EurEau zastupován následovně:

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM.

Představenstvo a valná hromada:
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM. (VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., člen představenstva SOVAK ČR)

Ing. Radka Hušková

Komise pro pitnou vodu (EU1):
Ing. Radka Hušková (Pražské vodovody a kanalizace, a.s., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.)

Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):
Ing. Marcela Zrubková (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)

Ing. Filip Wanner, Ph.D. (do 30. 9. 2019 SOVAK ČR, nyní Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.)

Ing. Petr Konečný, MBA

Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3):
Ing. Petr Konečný, MBA ((SUEZ Water CZ, s.r.o.)