Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě

SOVAK ČR v sekci informace pro členy nově zřídil část Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě. Je možné zde nahlédnout do již ukončených připomínkových řízení, sledovat průběh aktuálních legislativních návrhů nebo se připravit na plánované legislativní změny dle legislativního plánu vlády ČR. S ohledem na to, že SOVAK ČR není oficiálním připomínkovým místem, uplatňuje své připomínky nejčastěji prostřednictvím Hospodářské komory ČR a Svazu měst a obcí, dále pak také v rámci komunikace s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Stanoviska a připomínky k legislativním změnám zpracovává SOVAK ČR ve spolupráci s odbornými komisemi SOVAK ČR v průběhu jednotlivých připomínkových řízení, která jsou časově vymezena. Členové se mohou, v případě připomínek ke konkrétním dokumentům, obrátit přímo na SOVAK ČR nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR.

Připomínky SOVAK ČR naleznou řádní členové zde.

Ing. Vilém Žák
ředitel SOVAK ČR