Stanovisko GDPR k fotografiím a videím

SOVAK ČR pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace a informování členů spolku a odborné veřejnosti o činnosti spolku, a to na základě právního titulu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 110 /2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. SOVAK ČR neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Z důvodu právní opatrnosti SOVAK ČR doporučuje třetím osobám, které stahují obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, zajistit si souhlas dokumentovaných osob. SOVAK ČR nenese odpovědnost za užívání a další šíření zveřejněných fotografií a videí třetími osobami. Taktéž organizace neručí za pořízení obrazových, zvukových, a jiných videozáznamů pořízené třetími osobami při pořádání akcí, kde je pořadatelem a nebo účastníkem, které jsou pak umísťovány na jiné webové stránky a sociální sítě mimo naší organizaci.