Stanovy

schválené valnou hromadou 13. 4. 2016 s účinností od 1. 6. 2016 naleznete zde