Studijní program Provozovatel VaK I

Kurz Provozovatel vodovodů a kanalizací

SOVAK ČR, s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné správy, bude pro velký zájem otevírat již pošesté v květnu tohoto roku studijní program Provozovatel VaK I. 

Program poskytne ucelené odborné vzdělání na středoškolské úrovni v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a je zakončen jednotlivou zkouškou profilové části maturitní zkoušky z předmětu vodohospodářské stavby.

Studijní program květen 2022–květen 2023

Zahájení kurzu a 1. soustředění: 19.–20. 5. 2022

Pozvánku lze stáhnout zde, přihlášku zde a poučení účastníka studijního programu zde.