Tiskové konference

Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR na tiskové konferenci k Světovému dnu vody

Rok 2021

Dne 1. února 2021 proběhla online tisková konference SOVAK ČR na téma Dopad SARS – CoV 2 na obor vodárenství. Více viz tisková zpráva zde.

Při příležitosti Světového dne vody proběhla online tisková konference z Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze, kde prezentovali zástupci MZe (Ing. Aleš Kendík) , SVH ČR (RNDr. Petr Kubala), SOVAK ČR (Ing. Vilém Žák) a CzWA (doc. Ing. David Stránský, Ph.D.).  Prezentace z tiskové konference jsou k dispozici na následujících odkazech – prezentace MZe – Ministerstvo zemědělství k zajištění dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v České republiceSVH ČR – Světový den vody 2021 „Valuing Water“SOVAK ČR – Světový den vody 2021 „Hodnota vody“CzWA – 22. březen SVĚTOVÝ DEN VODY. Více viz tisková zpráva zde.

Rok 2020

29. 1. 2020 Posezení nad vodou v prostorách SOVAK ČR na téma Výše plateb za vodné a stočné v roce 2020

Aktuální informace na tiskové konferenci podali předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. K dispozici jsou následující materiály:

Prezentace Vodné a stočné v roce 2020

Tisková zpráva V roce 2020 se průměrná výše plateb za vodné a stočné navýší o inflaci

Tisková konference SOVAK ČR

Rok 2019

30. 1. 2019  Posezení nad vodou v prostorách SOVAK ČR na téma Výše plateb za vodné a stočné v roce 2019 a Aktuální informace k odlehčovacím komorám

Aktuální informace na tiskové konferenci podali předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. K dispozici jsou následující materiály:

Předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák na tiskové konferenci Posezení nad vodou.

Rok 2018

  • 23. 1. 2018  Posezení nad vodou v prostorách SOVAK ČR na téma Výše plateb za vodné a stočné v roce 2018 – meziroční porovnání, trendy a Informace o vlastnické struktuře vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací v České republice

Aktuální informace na tiskové konferenci podali předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. Byla vydána tisková zpráva I v roce 2018 bude vodné a stočné patřit k nejnižším výdajovým položkám domácností. Prezentace z tiskové konference jsou ke stažení zde a zde.

  • 21. 3. 2018 společná tisková zpráva SVH ČR, z.s., a SOVAK ČR ke Světovému dnu vody 2018: Péče o zdroje pitné vody jsou nejvyšším veřejným zájmem
  • 6. 11. 2018 tisková konference na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2018 v Brně, na níž vystoupili Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR, Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství MZe, Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, a Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí České republiky. Byla vydána zpráva Aktuální výzvy oboru vodovodů a kanalizací.

Rok 2017

Aktuální informace na tiskové konferenci podali předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák.

Aktuální informace na tiskové konferenci přednesli předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák a vedoucí informačního centra OSN v Praze Michal Broža.

Aktuální informace na tiskové konferenci podali předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák.

Aktuální informace zprostředkovali náměstek ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík z , náměstek ministra životního prostředí Ing. Jan Kříž, předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák.

Rok 2016

Aktuální informace na tiskové konferenci přednesli předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák.

Aktuální informace na uvedená témata podali předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák.

Aktuální informace prezentovali ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák a odborný asistent SOVAK ČR Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Tisková konference se uskutečnila na úpravně vodě Černovír. Informace podali ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák a odborný asistent SOVAK ČR Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Tisková konference proběhla u příležitosti podzimní konference Provoz vodovodů a kanalizací v Kongresovém centru Aldis.

Aktuální informace na tiskové konferenci přednesli předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák, ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák a náměstek ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík.