Tiskové zprávy

K aktuálním výzvám vodárenství se uskutečnila na významné oborové konferenci,kterou pořádá SOVAK ČR, tisková konference.
6. 11. 2018

Sdružení oboru vodovodu a kanalizací ČR, z.s., dlouhodobě upozorňuje na vysoké daňové zatížení vodného a stočného současnou 15% sazbou DPH a velice vítá uvažovaný návrh na snížení této sazby.

14. 6. 2018

Desítky akcí spojených s oslavami Světového dne vody připravují plošně po celé zemi vodohospodáři v ČR.

21. 3. 2018

Dne 23. ledna proběhla v sídle SOVAK ČR tisková konference Posezení nad vodou, již tradiční setkání, které Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., pořádá pro novináře.

23. 1. 2018

Dne 7. listopadu v Clarion Congress Hotel Ostrava při příležitosti konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., tiskovou konferenci ke Stavu vodárenství v ČR a očekávanému vývoji. Aktuální…

15. 11. 2017

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) dlouhodobě spolupracuje s řadou dalších odborných spolků a sdružení.

15. 11. 2017

S postupným rozvojem využívání jiných druhů vod než vody pitné (srážkové vody, šedé vody), ať již v průmyslu, či domácnostech, vzniká stále častěji potřeba jejich přesného měření. Příkladem může být dotační titul SFŽP ČR Dešťovka, který počítá s…

14. 11. 2017

Úspěšně proběhla v Ostravě dvoudenní konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, kterou uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Konference nabídla prostor k diskusím nad otázkami, které jsou nyní nejvíce v popředí zájmu odborné…

9. 11. 2017

Ve dnech 7.-8. listopadu probíhá významná oborová konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 v Ostravě, kterou pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., a to již patnáctým rokem.

3. 11. 2017

Dne 26. 10. 2017 podepsali zástupci dvou etablovaných institucí na trhu zabývajících se pitnou a odpadní vodou, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s., (SOVAK ČR) a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA), memorandum o spolupráci.

26. 10. 2017