Celý název společnosti
AQUA SERVIS, a.s.
IČO
60914076
Ulice + č. p.
Štemberkova 1094
Město
Rychnov nad Kněžnou
PSČ
516 01
Stát
Česká republika
Popis společnosti

Jsme vodárenská společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. V současné době vyrábíme a dodáváme pitnou vodu pro více jak 50 000 obyvatel okresu Rychnov n. Kn. a odvádíme a čistíme odpadní vody pro více jak 32 000 obyvatel.

Vedle své hlavní činnosti poskytujeme i další služby, které souvisejí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací, zejména:

  • odvoz a likvidaci odpadních vod a kalů
  • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
  • zprostředkování úředního přezkušování vodoměrů
  • prodej vodárenského a kanalizačního materiálu
  • odstraňování poruch a havárií na vodovodech a kanalizacích
  • stavby vodovodů, kanalizací a souvisejících zařízení
  • dovoz pitné vody, popř. napouštění bazénů
  • technickou a technologickou podporu
  • vyhledávání poruch
12
50.1550918575219
16.2798636958153
1
0
0
50.155091857522
16.279863695815