Celý název společnosti
STŘEDOČESKÉ VODÁRNY, a.s.
IČO
26196620
Ulice + č. p.
U Vodojemu 3085
Město
Kladno
PSČ
272 80
Stát
Česká republika
Popis společnosti

Středočeské vodárny, a.s., jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou dvě stě devadesát pět tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotě přesahující 6 mld. Kč, který představuje více než dva tisíce pět set kilometrů vodovodní sítě a přes devět set deset kilometrů kanalizačních stok.

12
50.1380951595094
14.0838529742072
basic
50.138095159509
14.083852974207