Celý název společnosti
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
IČO
25232100
Ulice + č. p.
Koldinova 672, Klatovy II.
Město
Klatovy
PSČ
339 01
Stát
Česká republika
Popis společnosti

Společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. působí jako provozovatel vodovodů a kanalizací města Klatovy a dalších měst a obcí klatovského okresu od 1. ledna 1995. Zajišťuje provoz a servis vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, provádí projekty, dodávky a realizace vodohospodářských staveb.

Nabízí zpracování pasportů a provozních řádů, zajištění povolení k odběru podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod, rozbory pitných a odpadních vod v akreditované laboratoři, odvoz a likvidaci kalu ze septiků a žump, čištění kanalizací speciální technikou, monitoring a zjišťování poruch na vodovodní síti, monitoring kanalizace kamerovým systémem, investiční poradenství v oblasti vodohospodářské infrastruktury, dodávky náhradních dílů pro vodovody a kanalizace.

12
49.4087601279787
13.2759562347618
basic
49.408760127979
13.275956234762