Valná hromada

Představenstvo SOVAK ČR svolalo poslední řádnou valnou hromadu SOVAK ČR v Kongresovém centru FLORET v termínu 18. dubna 2018 od 10 hodin. Zprávu z jednání Valné hromady přinesl časopis Sovak.

Výstupy z jednání valné hromady členové SOVAK ČR naleznou v Informacích pro členy.