VODOVODY-KANALIZACE 2019

Stánek SOVAK ČR na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019

2019

Ve dnech 21.–23. května 2019 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech proběhl 21. ročník výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 (VOD-KA). Počet návštěvníků poprvé v historii překročil 10 tisíc. Výstavní plocha se rovněž rozšířila a počet vystavovatelů vzrostl o 5 %. V prostorách výstaviště se představilo 350 firem, sdružení a dalších subjektů, jejichž činnost je s oborem vodovodů a kanalizací spojená. Nově byl letošní ročník výstavy rozšířen o JOB-ku, koncipovanou jako poradensko-konzultační centrum se zaměřením na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží, či trainee programů pro zájemce o zaměstnání ve vodohospodářském oboru. V hale 2D bylo možné zavítat k některému ze stolečků z konceptu JOB-ka. Konzultační místo zde měly Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a Hawle Armatury, spol. s r.o. Formou roll-upu zde byla zastoupena Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto. Více se dozvíte v čísle 7–8/2019