Výhody členství

Výhody řádného členství v SOVAK ČR

 • přístup k informacím přes SOVAK ČR

 • kontakt se členy SOVAK ČR

 • snížený poplatek pro účast na seminářích

 • možnost inzerce do časopisu Sovak na první straně obálky, jako bonus lze prezentaci na obálce doplnit článkem uvnitř časopisu.

 • v časopise Sovak možnost objednat si placenou barevnou vizitku, ale za zvýhodněnou cenu černobílé

 • v časopise Sovak k objednané placené plošné inzerci od formátu ½ strany výše lze mít ve stejném čísle shodnou velikost plochy zdarma pro svoji textovou prezentaci

 • sleva za inzerci na webu

 • web SOVAK ČR, přístup do skryté sekce (kompletní výroční zpráva v elektronické podobě, včetně ekonomické části, informace z jednání představenstva, výstup z Valné hromady)

 • prezentace cen vody na webových stránkách

 • přístup k registru právních předpisů a normám na webových stránkách

 • rozesílání oborového newsletteru 

 • prezentace v katalogu členů na webových stránkách

 • poradenská činnost, odpovědi na dotazy

 • přístup k nadstandardním informacím z oboru na webových stránkách

 • přístup k zápisům a prezentacím z komisí na webových stránkách

 • přístup k stanoviskům SOVAK ČR k připravované legislativě

 • možnost zveřejnění akce na stránkách

 • možnost zveřejnit nabídku či poptávku ve Vodárenské burze na webových stránkách

 • ročenka SOVAK ČR zdarma

 • práce v komisích SOVAK ČR

 • informace z EurEau, či o zahraničních veletrzích 

 

 

Výhody přidruženého členství v SOVAK ČR

 • přístup k informacím přes SOVAK ČR

 • kontakt se členy SOVAK ČR

 • v časopise Sovak možnost objednat si placenou barevnou vizitku za zvýhodněnou cenu černobílé

 • v časopise Sovak k objednané placené plošné inzerci od formátu ½ strany výše lze mít ve stejném čísle shodnou velikost plochy zdarma pro svoji textovou prezentaci

 • sleva za inzerci na webu

 • web SOVAK ČR, přístup do skryté sekce (kompletní výroční zpráva v elektronické podobě, včetně ekonomické části, informace z jednání představenstva, výstup z Valné hromady, informace z jednání komisí)

 • přístup k zápisům z komisí na webových stránkách

 • prezentace v katalogu členů na webových stránkách

 • ročenka SOVAK ČR zdarma

 • práce v komisích SOVAK ČR

 • informace o EurEau, či zahraničních veletrzích  

 • upřednostnění účasti na akcích SOVAK ČR – semináře, konference, výstava