Vzdělávání

Kurz Provozovatel vodovodů a kanalizací

SOVAK ČR, s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné správy, bude pro velký zájem otevírat již počtvrté v květnu tohoto roku studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací. 

Program poskytne ucelené odborné vzdělání na středoškolské úrovni v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a je zakončen jednotlivou zkouškou profilové části maturitní zkoušky z předmětu vodohospodářské stavby.

Studijní program květen 2020–květen 2021

Kapacita studijního programu pro období květen 2020–květen 2021 je již naplněna.

Zahájení kurzu: 21. května 2020 nebo bude po dobu karantény výuka zajišťována prostřednictvím e-learningu, elektronických studijních materiálů, webinářů, apod.

Pozvánku lze stáhnout zde

Předchozí ročníky naleznete v Archivu studijního programu Provoz vodovodů a kanalizací.