Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací 2020

Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací 2020

2020

Ve dnech 3., 5., 10. listopadu 2020 proběhl 18. ročník významné oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou uspořádal Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., tentokrát poprvé ve formě online. Webkonference měla tři části vysílané postupně, 3. 11. 2020 Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: Zkušenosti z doby koronavirové, Smart Metering, 5. 11. 2020 Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: Odpadní voda, a 10. 11. 2020 Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací: Pitná voda. Více se dozvíte v tiskových zprávách Proběhla první část webkonference Provoz vodovodů a kanalizacíRecyklovaná voda a další zajímavá témata v druhé části webkonference Odpadní voda a Pitná voda ve světle evropské legislativy i v příkladu dobré praxe českého vodárenství v třetí části webkonference Pitná voda, Článek k webkonferenci zveřejněný v časopise Sovak naleznete zde.

Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR, zahajuje webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací