Základní dokumenty

K základním dokumentům SOVAK ČR patří stanovy, fakturační pravidla a výroční zprávy.