Rubrika COVID-19
Důležité informace ke COVID-19 včetně best practices
Publikace SOVAK ČR
Publikace SOVAK ČR
Vzhledem k situaci COVID-19 prosíme o trpělivost ohledně termínu dodání publikace. Budou vyřízeny hned, jak to bude možné.
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Valná hromada SOVAK ČR
Kongresové centrum FLORET, Průhonice
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení
Novotného lávka 5, Praha 1
Provoz vodovodů a kanalizací 2020
Praha
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

21. Květen 2020
Dne 12. 5. 2020 proběhlo další jednání Národní koalice pro boj se suchem.
12. Květen 2020
Významná oborová konference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou pořádá SOVAK ČR, proběhne ve dnech 3. 11.–4. 11. 2020 v Praze.
12. Květen 2020
Portál Vodárenství.cz zveřejnil rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem. Probírána byla mimo jiné témata prospěšnosti SOVAK ČR pro členskou základnu a opatření pro zvládání sucha.
28. Duben 2020
Na podzim loňského roku rozhodlo představenstvo SOVAK ČR o vydání vysoce odborně specializované publikace Biologická kontrola čistíren odpadních vod. 
24. Duben 2020
V dubnovém vydání časopisu Pro města a obce byl zveřejněn článek Zuzany Pacinové ohledně výše plateb za vodné a stočné i v souvislosti s aktuálním přesunem DPH za vodné a stočné do nižší sazby.
23. Duben 2020
Portál Komunální ekologie zveřejnil rozhovor s ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem. Rozhovor připravili Hana Tomášková a Pavel Mohrmann.