Nové publikace vydané SOVAK ČR
SOVAK ČR vydal aktualizovanou Příručku provozovatele čistírny odpadních vod a Příručku provozovatele stokové sítě.
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.
Představení členů spolku SOVAK ČR
V současné době má SOVAK ČR 112 řádných členů a 124 členů přidružených.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Změny zákona o DPH v roce 2019
Novotného lávka 200/5, Praha
Výstava VODOVODY-KANALIZACE
Praha – Letňany
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

20. Březen 2019
Konference VODA 4.0 ve službách infrastruktury se koná ve čtvrtek dne 4 . dubna 2019 v Hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze.
19. Březen 2019
Titulní strana zachycuje Úpravnu vody Turnov-Nudvojovice. Její rekonstrukci, která proběhla v termínu listopad 2017–prosinec 2018, představil úvodní článek Ing. Milana Hejduka, předsedy Vodohospodářského sdružení Turnov.
19. Březen 2019
ČVUT v Praze v rámci projektu RIRIZIBE (Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů; registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649; řešitelka projektu doc. RNDr. D. Procházková, DrSc.) připravuje průřezový doktorský program.
19. Březen 2019
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) letos vyhlásilo již dvanáctý ročník soutěže VODA 2019.
15. Březen 2019
Dne 13.3.2019 byl na 27. schůzi Poslanecké sněmovny projednán Senátem vrácený návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk 206/5).
12. Březen 2019
Obnova vodohospodářské infrastruktury je velmi významné téma v oboru. V pořadí již čtvrtý ročník odborné konference OBNOVA proběhne ve dnech 16.-17. dubna 2019 v Brně pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a Ministerstva životního prostředí.