Rubrika COVID-19
Důležité informace ke COVID-19 včetně best practices
Publikace SOVAK ČR
Publikace SOVAK ČR
SOVAK ČR nabízí v současné době třináct publikací a jedno DVD. 
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení – zrušeno
Novotného lávka 200/5, Praha
Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací 2020–2021
Praha
Provoz vodovodů a kanalizací 2020
Praha
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

27. Březen 2020
Dne 24. 3. 2030 aktualizoval Státní zdravotní ústav stanovisko pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami (zejména roušky, respirátory, rukavice).
25. Březen 2020
Již od roku 1993 je Organizací spojených národů stanoven 22. březen jako den, kdy je připomínána problematika vody prostřednictvím oslav Světového dne vody a letošním tématem byla Voda a změna klimatu.
23. Březen 2020
Den starostů na téma „Pitná voda je poklad, chraňme ho, aneb aby se čistá voda nestala luxusem“ v rámci veletrhu Aquatherm, který se konal 3. března na letňanském výstavišti přinesl možné odpovědi na zásadní otázku, jak ušetřit co nejvíce pitné vody.
23. Březen 2020
Kvůli pandemii koronaviru je v současné době na trhu nedostatek dezinfekčních prostředků. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími resorty situaci intenzivně řeší. A to jak přednostní dodávky, tak zajištění potřebné výroby.
20. Březen 2020
SOVAK ČR v uplynulých dnech vyjednával s Ministerstvem zemědělství o zajištění ochranných pomůcek zejména pro zaměstnance čistíren odpadních vod.  
20. Březen 2020
Dne 19. 3. 2020 Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo informaci o odkladu termínů ohlašovacích povinností soukromých i fyzických osob a to o 3 měsíce.