Nové webové stránky
SOVAK ČR v uplynulých měsících vyvíjel nový webový portál. Internetové stránky jsou přizpůsobené i pro mobilní zařízení. Své náměty na zlepšení lze zasílat na e-mail jungova@sovak.cz.
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.
Příručka provozovatele stokové sítě
SOVAK ČR vydal aktualizovanou Příručku provozovatele stokové sítě.
Představení členů spolku
V současné době má SOVAK ČR 112 řádných členů a 125 členů přidružených.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Výstava VODOVODY-KANALIZACE
Praha – Letňany
Výstava VODOVODY-KANALIZACE
Praha – Letňany
Výstava VODOVODY-KANALIZACE
Praha – Letňany
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

12. Listopad 2018
Nejvýznamnějším nástrojem regulace nakládání s kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) je zákon 223/2015 Sb., o odpadech ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 169/2013 Sb., který měnil zákon č. 185/2001 Sb.
9. Listopad 2018
V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) došlo ke změně definice osvobození od dílčích poplatků, které je nově definováno v § 89c.
6. Listopad 2018
K aktuálním výzvám vodárenství se uskutečnila na významné oborové konferenci,kterou pořádá SOVAK ČR, tisková konference.
Titulní strana představuje Úpravnu vody Švařec, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a Úpravnu vody Mostiště, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
26. Říjen 2018
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., zve na tiskovou konferenci v rámci tradiční konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací 2018, kterou pořádá v úterý 6. listopadu 2018 od 11.00 hodin v Orea Hotel Voroněž v Brně.
26. Říjen 2018
České firmy se letos již počtvrté prezentovaly na odborné obchodní konferenci s názvem Aktuální problematika vodovodů a kanalizací, která se konala ve dnech 10.–14. 10. 2018 v chorvatském městě Pula.