Vodárenská burza
Vodárenská burza
Členové SOVAK ČR mohou inzerovat  například pronájem zařízení, nabídku zaměstnání, či prodej přebytečného majetku v nové službě na webu.

Aktuální akce

Název události
Datum
Adresa
Provozování vodovodní sítě versus požadavky na zajištění požární vody
online
Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2021 – zrušeno
Praha
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

24. Únor 2021
Na titulní straně čísla 2/2021 je zobrazena Čistírna odpadních vod v Bakově nad Jizerou. V úvodníku předseda redakční rady Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, a šéfredaktor Mgr. Jiří Hruška připomenuli, že časopis Sovak letos vychází již ve 30. ročníku.
22. Únor 2021
Od 19. 12. 2020 je účinný zákon č. 539/2020 Sb., zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů.
12. Únor 2021
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. V současné době SOVAK ČR nabízí 13 publikací a 1 DVD.
11. Únor 2021
Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na VODÁRNU PLZEŇ a. s.
10. Únor 2021
SOVAK ČR se zabýval v lednu a únoru materiály, návrhem novely nařízení vlády a návrhu vyhlášek.
5. Únor 2021
Letošní akce k připomenutí Světového dne vody plánovaná na 22. 3. 2021 se z důvodu přetrvávající pandemické situace bohužel neuskuteční.