Připravované akce

Název události
Datum
Adresa
Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb. a nový cenový výměr pro regulaci cen oboru VaK pro období 2022-2026
online
Novinky z energetiky oboru vodovodů a kanalizací
online
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

25. Listopad 2021
Portál eSOVAK je moderním nástrojem zcela zastupujícím klasické vzdělávací akce a umožňuje povinné školení i u zaměstnanců v režimu home office.
25. Listopad 2021
Titulní strana čísla 11/2021 zobrazuje historickou a současnou podobu plzeňských čistíren odpadních vod (ČOV I a ČOV II). ČOV II Plzeň vznikala v letech 1989–1996 a více se o ní čtenáři dozvědí v úvodních textech.
23. Listopad 2021
V poslední době je pozornost odborné i laické veřejnosti značně zaměřena na per- a polyfluorované alkylové sloučeniny (PFAS) a jejich přítomnost v životním prostředí včetně pitné vody.
22. Listopad 2021
Časopis Sovak byl mediálním partnerem akce pořádané společností ENVI-PUR dne 8. 11. 2021 v Táboře. Tématem byla problematika hospodaření s vodou v průmyslových podnicích v kontextu vodních auditů.
19. Listopad 2021
Odpověď na dotaz ohledně postupu zaměstnavatele vůči neočkovaným zaměstnancům zpracovala Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise SOVAK ČR.
19. Listopad 2021
Dne 11. 11. 2021 se  v Praze konala mezinárodní konference Počítáme s vodou 2021 s tématem CELOSTNÍ POHLED NA MĚSTO PŘI PLÁNOVÁNÍ MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY. Časopis Sovak byl mediálním partnerem konference.