Připravované akce

Název události
Datum
Adresa
Valná hromada SOVAK ČR
Hotel ATLANTIS Brno
Výstava VODOVODY A KANALIZACE
PVA EXPO PRAHA
Konference Provoz vodovodů a kanalizací
Liberec
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

24. Březen 2023
Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK).
22. Březen 2023
Mottem letošního Světového dne vody je „Accelerating change“, které můžeme přeložit jako „Urychlení změny“.
21. Březen 2023
Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.
20. Březen 2023
Mezinárodní konference Počítáme s vodou 2022 s podtitulem Přístupy k implementaci modro-zelené infrastruktury představila účastníkům různé úhly pohledu na problematiku, který s klimatickou změnou stále nabývá na významu.
16. Březen 2023
Dne 15. března proběhla v sídle hradeckých vodáren akce pořádaná pod záštitou představitelů vodárenských společností u příležitosti Světového dne vody.
15. Březen 2023
SOVAK ČR, s cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné a státní správy, opět otevírá od května 2023 do května 2024 studijní program PROVOZOVATEL VODOVODŮ A KANALIZACÍ I.