Připravované akce

Název události
Datum
Adresa
VODA FÓRUM 2022
Hotel Zámek Valeč
Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda
Praha
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

23. Květen 2022
Do životního prostředí, tedy i do povrchových a podzemních vod, může vstupovat celá řada látek, které mají vliv na kvalitu vody. Jednu z těchto skupin pak tvoří tzv. mikropolutanty.
17. Květen 2022
Mezinárodní konferenci Water Loss 2022, která proběhne ve dnech 19.-22. 6. v Praze, pořádá Asociace pro vodu ČR (CzWA) jako konferenci IWA v gesci odborné skupiny Water Loss. SOVAK ČR je mediálním partnerem konference.
12. Květen 2022
Seminář Komunikace obsahově komplikovaných a krizových témat v médiích a na sociálních sítí uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., 21. dubna v Praze.
11. Květen 2022
SOVAK ČR upozorňuje, že se blíží konečný termín podání přihlášek na konferenci VODA FÓRUM, která se koná ve dnech 31.5. - 1. 6. 2022 v Hotelu Zámek Valeč, Valeč 1, 675 53 Valeč u Hrotovic.
11. Květen 2022
Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK).
9. Květen 2022
Konference Pitná voda 2022 s historickým podtitulem Pitná voda z údolních nádrží je tradiční odborná konference, jejíchž předchozích patnáct ročníků pořádala firma W&ET Team, České Budějovice.