Přejít k hlavnímu obsahu

Číslo 2/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycena Úpravna vody Klečůvka.

Číslo 1/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycena čistírna odpadních vod Jateční v Plzni.

Číslo 12/2023 časopisu Sovak

Titulní strana: Alegorii řeky Dyje a městský znak Znojma znázorňuje vstupní vitráž dodnes funk­čního znojemského vodojemu z roku 1950. Vodojem, jenž projektoval Vilém Lorenc, je národní kulturní památkou. Autorem návrhu vitráže je Vojtěch Kubašta. Foto: Ing. Jaroslav Hedbávný

Číslo 11/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycen Biopark Kladno by Veolia.

Číslo 10/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachyceno přemostění Libochovany–Prackovice.

Číslo 9/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycena Komunální čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě.

Číslo 7-8/2023 časopisu Sovak

Na obálce je zachycena Čistírna odpadních vod Opava.

Číslo 6/2023 časopisu Sovak

Na obálce je zachycen vodojem Králův Dvůr s instalovanou základnovou stanicí systému FlexNet společnosti VaK Beroun.

Číslo 5/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachyceno autorizované měření průtoků odpadních vod ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Číslo 4/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně jsou zachyceny výstavní prostory během 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019.

Číslo 3/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachyceno odvodňovací zařízení společnosti VODA CZ SERVICE, s. r. o.

Číslo 2/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycena strojovna podtlakové kanalizace Petrovice.