Přejít k hlavnímu obsahu

Data o vodě

Dokumenty EurEau

Byly připraveny překlady dokumentů Hodnota vodohospodářských služeb a Hodnota služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod.

Základní data 2022

Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2022 i nadále trend v nárůstu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci (Výroční zprávy Ministerstva zemědělství zpracované SOVAK ČR).

Stanovisko SOVAK ČR k hygienickému zabezpečení vody a zdravotním rizikům

V době letních prázdnin se objevila řada reakcí na zveřejněné informace o hygienickém zabezpečení pitné vody, souvisejících zdravotních rizik i možném dopadu na vlastnosti chuť a pach (organoleptické vlastnosti).

Vybraná stanoviska

SOVAK ČR k materiálu EU 26/24 Hnojivé výrobky EU (REACH)

Vnos jakýchkoliv cizorodých látek do vodního prostředí považuje SOVAK ČR za nežádoucí a z toho důvodu vnímá materiál EU 26/24 Hnojivé výrobky EU jako velmi důležitý právní předpis.

SOVAK ČR k materiálu EU 20/23 Doporučení na podporu rozvoje inovativních forem zavádění solární energie

Obor vodovodů a kanalizací (dále VaK) se zabývá inovacemi v oblasti obnovitelných zdrojů energie a to jak z pohledu energetického využití surovin, tak náhrady klasické elektrické energie.

SOVAK ČR k materiálu EU 21/24 Společná klinická hodnocení léčivých přípravků

SOVAK ČR podporuje přístup EK podporovat ochranu životního prostředí související s řízeným přístupem k léčivům.

Fotosoutěž

SOVAK ČR při příležitosti výstavy VODOVODY-KANALIZACE pořádá pravidelně fotosoutěž s názvem VODA. Soutěž je otevřena pro digitální nebo digitalizované barevné fotografie, které reflektují uvedené téma. Oceněné snímky z ročníků 2023, 2021 a 2019 si můžete prohlédnout níže.

Zásady ohledně užití fotografií

Z časopisu

Číslo 2/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycena Úpravna vody Klečůvka.

Číslo 1/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycena čistírna odpadních vod Jateční v Plzni.

Číslo 12/2023 časopisu Sovak

Titulní strana: Alegorii řeky Dyje a městský znak Znojma znázorňuje vstupní vitráž dodnes funk­čního znojemského vodojemu z roku 1950. Vodojem, jenž projektoval Vilém Lorenc, je národní kulturní památkou. Autorem návrhu vitráže je Vojtěch Kubašta. Foto: Ing. Jaroslav Hedbávný

Jsme členy

Partnerské organizace

Mediální partneři