Přejít k hlavnímu obsahu
Obálka čísla 5/2024 časopisu Sovak

5/2024

Titulní strana: Retenční nádrž Sokolova v Brně

 

Jiří Kalivoda

Prameniště Březová nad Svitavou a 110 let provozu I. březovského vodovodu     1

 

Ondřej Bojanovský, Michaela Běloševičová, Ivo Barták

Rekonstrukce kmenových stok kanalizační sítě města Brna      6

 

Vladimír Habr

Dostavba dosazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice     12

 

Ultrazvukové vodoměry Kamstrup, jeden koncept pro různá řešení          14

 

Stanislav Váňa

Cenový výměr – praktické zkušenosti s cenovými pravidly         16 

 

Řešení výroby stlačeného vzduchu pro vaši ČOV         18

 

Jan Plechatý

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2024        20

 

Josef Reidinger, Elen Šimáčková

Dokončení připravenosti na operativní řešení dopadů hydrologického sucha u vodních zdrojů na jejich uživatele    28

 

Snižování emisí metanu v bioplynových stanicích           30

 

Tibor Burger

Agresivita a korozívnost vody  32

 

Společnost Wilo CS prezentuje řešení pro ČOV: jemnobublinná aerace         35

 

Z regionů     38

 

Ondřej Dolejš, Petr Dolejš, Helena Sochorová

Kybernetická a fyzická bezpečnost při Posouzení a řízení rizik systémů zásobování vodou           41

 

Souhlasím se zpracováním svý