Přejít k hlavnímu obsahu

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 5/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 5/2024 je zachycena retenční nádrž Sokolova v Brně.

Zahájení úspěšného studijního programu pro vodohospodáře

Již po osmé otevírá v říjnu letošního roku SOVAK ČR studijní program Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací (původně pod názvem Provozovatel vodovodů a kanalizací I).

(Ne)rozdělování zisku ve vodárenských společnostech – nové trendy v soudní judikatuře

SOVAK ČR ve spolupráci s act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. (přidružený člen) připravil v termínu 20. 6. webinář pro řádné členy.

SOVAK ČR k materiálu EU 38/24 Dusičnany

SOVAK ČR zasílá stanovisko k návrhu směrnice – aktualizovaná pravidla používání některých hnojivých látek ze statkových hnojiv (RENURE). Problematika aplikace dusičnanů a hnojiv se výrazně dotýká zdrojů pitné vody určené k lidské spotřebě.

Číslo 5/2024 časopisu Sovak

5/2024

Titulní strana: Retenční nádrž Sokolova v Brně

 

Jiří Kalivoda

Vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2024

Ve dnech 14 a 15. března 2024 se v prostorách hotelu Zlín ve Zlíně uskutečnila vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2024. Záštitu konferenci udělil SOVAK ČR.

Blíží se den dětí – Kniha Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody je ideální pro tento den

V nabídce publikací SOVAK ČR je osvětová kniha pro děti Nevšední výprava.

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, která změní váš pohled na pitnou vodu – 17. pokračování konferencí, Pitná voda z údolních nádrží

Konference Pitná voda proběhne 3.-6. června v Táboře a mediálním partnerem je SOVAK ČR.

Připomínáme: Publikace SOVAK ČR Tvorba suspenze při úpravě vody – Teorie a praxe

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací.

Číslo 4/2024 časopisu Sovak

4/2024

Titulní strana: Šachta hlavního přívodního řadu DN 800 z Úpravny vody Březová.

 

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 4/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně je šachta hlavního přívodního řadu DN 800 z Úpravny vody Březová.

Evropský parlament posvětil konečný text revidované směrnice o čištění městských odpadních vod

Dne 10. 4. 2024 Evropský parlament schválil dlouho očekávanou novelu směrnice 271/91/EHS. Hlasování bylo hladké s jasnou majoritou 481 hlasů a nyní novelu čeká již jen formální schválení Radou EU a podzimní zveřejnění.