Přejít k hlavnímu obsahu

(Ne)rozdělování zisku ve vodárenských společnostech – nové trendy v soudní judikatuře

20. 06. 2024 - 20. 06. 2024
online

SOVAK ČR ve spolupráci s act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. (přidružený člen) připravil na výše uvedené téma webinář pro řádné členy

Vodárenské společnosti a akcionáři z řad obcí preferují udržení zisku ve společnosti za účelem financování oprav a investic. Naproti tomu se některé skupiny akcionářů z rozličných důvodů snaží tento přístup napadat a soudní cestou se domáhají rozdělování zisku akcionářům v podobě dividend. Webinář se zaměří na nové trendy v judikatuře českých soudů, které se zastávají vodárenských společností ve sporech s menšinovými akcionáři o rozdělování zisku. Ve webináři zazní také doporučení, jak přistupovat k formulaci důvodů pro nevyplacení dividend a jak se bránit proti snahám akcionářů o výplatu dividend. 

Přednášet bude: Mgr. Michal Pálinkás, partner advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal pro oblast práva obchodních společností. Specializuje se na právní agendu spojenou s provozem společností, praxi jednání všech typů orgánů společností a realizuje změny ve společnostech včetně jejich přeměn. V oblasti vodárenství poskytuje právní služby celé řadě klientů, a to zejména v souvislosti s pravidelnou agendou orgánů společnosti, organizací valných hromad a sporů s menšinovými akcionáři.  

Pozvánka

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě technických problémů na straně účastníka se poplatek nevrací.