Přejít k hlavnímu obsahu

Monitoring v městském odvodnění Část II. – Měření úrovně hladiny a průtoku

Příručku vydal SOVAK ČR ve spolupráci s komisí metrologie SOVAK ČR.

Příručka provozovatele vodovodní sítě

Koncepce zásobování spotřebišť vodou, spotřeba vody, rozvodné sítě, trubní materiály, armatury, vodoměry, jímání vody

Monitoring v městském odvodnění – část I. – Dešťové srážky

Publikace shrnuje dostupné informace o měření srážek pro účely městského odvodnění s cílem sjednocení postupů a metod

Převod infrastrukturního majetku vodovodů nebo kanalizací

Soubor vzorových dokumentů včetně komentářů je metodickou pomůckou pro vlastníky vodárenské infrastruktury pro převod

Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody

V českém překladu knihu v roce 2014 vydal Státní zdravotní ústav ve spolupráci se SOVAK ČR.

Čerpadla (vodárenství a kanalizace)

Předkládaná odborná kniha pojednává o hydrodynamických čerpadlech, která jsou  dominantním řešením ve vodárenství a k

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích

Třetí přepracované a aktualizované vydání sborníku je důležitým pomocníkem při zajišťování náročných úkolů bezpečnost

Vodovodní přípojky

Metodická příručka zahrnuje základní požadavky legislativy a technických norem na výstavbu vodovodních přípojek.

Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací

Zásady přístupu k rozhodování o způsobu sanace vodovodních a kanalizačních řadů a k přípravě projektů s použitím bezv

Tvorba suspenze při úpravě vody – Teorie a praxe

Publikace popisuje chemické složení a vlastnosti anorganických a organických znečišťujících příměsí nejčastěji se vys