Přejít k hlavnímu obsahu

Již po osmé otevírá v říjnu letošního roku SOVAK ČR studijní program Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací (původně pod názvem Provozovatel vodovodů a kanalizací I). Letos čistě ve spolupráci se Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě, která připravuje vodohospodáře více než 125 let a celoživotnímu vzdělávání se věnuje od roku 2005. Cílem programu je naučit posluchače komplexní témata z oboru Vodohospodářské stavby na úrovni maturitního studia a zvýšit tak kvalifikační úroveň provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků veřejné a státní správy. Představenstvo SOVAK ČR schválilo zastřešení tohoto studijního programu, který by měl představovat minimální standardní kvalifikační požadavek pro provozovatele vodovodů a kanalizací. Více informací včetně přihlášky, kterou lze podat již nyní, najdete v brožuře o studijním programu Vodohospodářské stavby a provozování vodovodů a kanalizací na http://www.sovak.cz/vzdelavani.

Kategorie:
Různé