Přejít k hlavnímu obsahu
Obálka čísla 5/2024 časopisu Sovak

Na titulní straně čísla 5/2024 je zachycena retenční nádrž Sokolova v Brně.

V úvodním článku vydání shrnuje Jiří Kalivoda historii Prameniště Březová nad Svitavou a 110 let provozu I. Březovského vodovodu. Ten dodnes dnes (společně s vodou z Vírské přehrady) tvoří základní zdroj vody pro město Brno i pro okolní obce provázané s Brněnskou vodárenskou soustavou. První voda z Březové nad Svitavou dotekla na brněnský Zelný trh při slavnostním ceremoniálu 4. října 1913.

Ondřej Bojanovský, Michaela Běloševičová a Ivo Barták se v příspěvku Rekonstrukce kmenových stok kanalizační sítě města Brna věnují rekonstrukci kmenových stok C a E zajišťované společností Brněnské vodárny a kanalizace. Dokončení stavby u kmenové stoky C se očekává letos, u kmenové stoky E v roce 2026. Článek popisuje stav před rekonstrukcí i zvolené technické řešení u investice přesahující v součtu 440 mil. Kč.

Příspěvek Vladimíra Habra Dostavba dosazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice se věnuje projektu dostavby dvou dosazovacích nádrží na mechanicko-biologické čistírně se simultánním srážením fosforu.

V článku Cenový výměr – praktické zkušenosti s cenovými pravidly komentuje Stanislav Váňa pozitiva i negativa zavedení nové regulace pro obor vodního hospodářství a doporučuje možnosti pro jeho úpravu pro další období. Věnuje se především postupům pro stanovení přiměřeného zisku, obtížím, které způsobuje provozovatelským společnostem regulace oprávněnosti výše nájemného nebo stále ne zcela jednotnému reportingu.

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2024 včetně společenského večera a vyhlášení výsledků soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023 se ve svém příspěvku věnuje Jan Plechatý.

Josef Reidinger a Elen Šimáčková v článku Dokončení připravenosti na operativní řešení dopadů hydrologického such u vodních zdrojů na jejich uživatele představují dokument, o který se bude opírat Ústřední komise pro sucho při rozhodování o opatřeních v době nedostatku vody v ČR v případě, že bude třeba řídit a koordinovat opatření krajských komisí pro sucho (tj. pro sucho, které svými dopady přesahuje hranice krajů).

Agresivita a korozivnost vody je námětem článku Tibora Burgera. Přehledně shrnuje technické normy a legislativní dokumenty, které tuto problematiku vymezují.

V rubrice Z regionů informují o svých projektech a aktivitách společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Příspěvek Kybernetická a fyzická bezpečnost při Posouzení a řízení rizik systémů zásobování vodou autorského týmu Ondřej Dolejš, Petr Dolejš a Helena Sochorová představuje návrhy na doplnění Metodického návodu ke zpracování posouzení rizik, které reflektuje současné potřeby oboru. Doplnění byla zpracována ve formě volného doporučení pro aktualizaci metodického návodu.

S obsahem vydání 5/2024 časopisu Sovak se můžete seznámit zde.

Kategorie:
Upoutávka časopisu